Kontroly regálov

kontrola regálových systémov

Vykonávajú sa spravidla výročné správy kontroly regálov.


Posudzovanie podľa zákona č. 124/2006 Z. Z. Podľa § 9 odsek 1 a vyhlášky č. 59/1982 Zb.; Návodu na obsluhu výrobcu systému, Miestneho poriadku skladu podľa STN 26 9030.Kontrola regálov v zmysle STN 26 9030 – zásady bezpečnej manipulácie. STN EN 15635 - oceľové statické skladovacie systémy.

Informatívny cenník kontrol

Počet paletových miest

Cena za kontrolu

1 - 250

85.00EUR

250 - 500

105.00EUR

500 - 1000

125.00EUR

1000 - 1500

150.00EUR

1500 - 2000

190.00EUR

2000 - 3000

230.00EUR

3000 - 3500

260.00EUR

3500 - 4000

290.00EUR

4000 - 5000

325.00EUR

5000 - 6000

360.00EUR

6000 - 7000

390.00EUR

7000 - 8000

415.00EUR

8000 - 10000

425.00EUR

10000 - 12500

450.00 EUR

12500 - 15000

490.00 EUR

15000 - 17500

520.00 EUR

17500 - 20000

600.00 EUR

Doprava

0.30EUR