Montáž regálov

montáž regálov

Zabezpečujeme kompletnú montáž pre nasledovné typy regálov:

Paletové  /  Drive-in  /  Policové  /  Bubnové  /  Konzolové  /  Policové galérie  /  
Paletové galérie / Mezanine  /  Radio Shuttle  /  Mobilné  /  Spádové

Cenník montáže

Cena sa stanovuje na základe viacerých faktorov a to napr.: typu regálového systému, konfigurácie regálového systému, manipulačnej techniky, časových požiadaviek zákazníkov atď. Ceny sa odvíjajú od individuálnych požiadaviek zákazníkov.